Συλλογές
Τίτλος Το καθεστώς της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης
Δημιουργός Κολιγιώργα, Παρασκευή-Καλλιόπη
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Μπλαβούκος, Σπυρίδων
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 58σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Εξωτερική πολιτική
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ημερομηνία έκδοσης 12-2011