Συλλογές
Τίτλος Έρευνα σχετικά με τους διευθυντές πληροφοριακών συστημάτων στις Ελληνικές επιχειρήσεις
Δημιουργός Στεργίου, Ιωάννης
Συντελεστής Γεωργόπουλος, Νικόλαος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 88σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Μ.Β.Α.)
Λέξη κλειδί Διευθυντής επιχείρησης
Πληροφορική
Επιχείρηση
Διοίκηση επιχειρήσεων
Ημερομηνία έκδοσης 06-2005