Συλλογές
Τίτλος Η ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα
Δημιουργός Φώλας, Μιχαήλ
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γεωργόπουλος, Νικόλαος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 142σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
Λέξη κλειδί Ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή
Τραπεζικό σύστημα
Διοίκηση επιχειρήσεων
Επιχείρηση
Τραπεζική δραστηριότητα