Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων στην ελληνική χρηματαγορά
Δημιουργός Μπαλτσαβιάς, Σπυρίδων
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Γεωργούτσος, Δ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 61σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Η εργασία αυτή ασχολείται με τη θεωρία προσδοκιών, τους ελέγχους της, τη σπουδαιότητα της, τα προβλήματα της και την εφαρμογή της στην ελληνική χρηματαγορά
Λέξη κλειδί Νομισματική πολιτική
Αγορά
Πιστωτική πολιτική
Χρηματαγορά
Τόκος
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Πιστωτικοί τίτλοι
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Οικονομετρία
Ημερομηνία έκδοσης 05-1996