Συλλογές
Τίτλος Βαθμός αντίδρασης μετοχών στο ελληνικό Χ.Α.Α.
Δημιουργός Παπακωνσταντίνου, Πάροκλος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Κασιμάτης, Κωνσταντίνος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 90σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί Επενδύσεις
Μετοχή
Χρηματιστήριο αξιών
Αγορά
Οικονομικό υπόδειγμα
Πιστωτικοί τίτλοι
Ημερομηνία έκδοσης 2006