Συλλογές
Τίτλος Κάθετες συμπράξεις και κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού
Δημιουργός Μουκουνίδης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Καρύδης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 72σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Κάθετη σύμπραξη
Κοινοτικό δίκαιο
Ανταγωνισμός
Διεθνής ανταγωνισμός
Κοινοτική πολιτική
Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου
Δικαστήριο ΕΚ
Κοινοτική αγορά
Κοινοτικό δίκαιο-εθνικό δίκαιο
Ημερομηνία έκδοσης 09-1999