Συλλογές
Τίτλος Παγκοσμιοποίηση των εμπορικών ροών και επιπτώσεις στις αγορές εργασίας των ανεπτυγμένων χωρών
Δημιουργός Τσακίρης, Νικόλαος
Συντελεστής Μούτος, Θωμάς
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 67σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Διεθνής οικονομία
Διεθνής αγορά
Διεθνές εμπόριο
Αγορά της εργασίας
Βιομηχανικές χώρες
Ισότητα αποδοχών
Οικονομικές ανισότητες
Επαγγελματική κινητικότητα
Ανεργία
Επαγγελματική μετανάστευση
Τεχνολογική αλλαγή
Παγκόσμια παραγωγή
Πολυεθνική επιχείρηση
Διεθνής ανταγωνισμός
Ημερομηνία έκδοσης 2000