Συλλογές
Τίτλος Αι ακαδημαϊκαί αρχαί
Εναλλακτικός τίτλος Πρύτανις Σύγκλητος Γενική συνέλευσις καθηγητών
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 11-16
224.3 KB
Γλώσσα el
Κάλυψη 1952-1953
Ημερομηνία έκδοσης [1953]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών