Συλλογές
Τίτλος Μελέτη αποτελεσματικότητας της κεφαλαιαγοράς της Αθήνας με τη χρήση των event studies
Δημιουργός Τζινευράκης, Στυλιανός Εμμ.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Διαμάντης, Παναγιώτης Φ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 123σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί Παραγωγικότητα
Αγορά
Στατιστική
Κεφαλαιαγορά
Εταιρεία
Χρηματιστήριο αξιών
Ημερομηνία έκδοσης 09-2006