Συλλογές
Τίτλος Σύγκριση οικονομικών χαρακτηριστικών των εταιρειών που έχουν εισηχθή στην παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α. πριν και μετά την εισαγωγή
Δημιουργός Παπαδήμα, Αγγελική
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
Καραθανάσης, Γεώργιος Α.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 164σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
Λέξη κλειδί Οικονομική ανάλυση
Οικονομικό υπόδειμα
Χρηματοδοτική παρέμβαση
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Κεφαλαιαγορά
Χρηματιστηριακή αξία
Τρέχουσα αγορά
Χρηματικές συναλλαγές
Χρηματιστήριο αξιών
Εταιρία
Τιμή εισαγωγής
Κέρδος
Μετοχή
Επιχείρηση
Χρηματιστηριακές εργασίες
Ημερομηνία έκδοσης 09-1998