Συλλογές
Τίτλος Διαχείριση εταιρικής ταυτότητας
Εναλλακτικός τίτλος θεωρητική ανάλυση και μελέτη περιπτώσεων στο κλάδο των τηλεπικοινωνιών με την μεθοδολογία REDS AC2ID Test
Δημιουργός Παρασκευάς, Ελευθέριος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ιωαννίδης, Αντώνιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 137σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Λέξη κλειδί Τηλεπικοινωνία
Ημερομηνία έκδοσης 2004