Συλλογές
Τίτλος Οργάνωση και πολιτικές των διευθύνσεων προσωπικού στις ελληνικές επιχειρήσεις
Δημιουργός Χωριανόπουλος, Χαράλαμπος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Νικολόπουλος, Ανδρέας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 46σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξη κλειδί Περιγραφή καθηκόντων εργασίας
Κατάρτιση των εργαζομένων
Εσωτερικός κανονισμός
Διευθυντής επιχείρησης
Αξιολόγηση προσωπικού
Οργανοδιοικητική
Διοίκηση προσωπικού
Πρόσληψη
Ημερομηνία έκδοσης 2002