Συλλογές
Τίτλος Στρατηγική επέκτασης των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό και η αποτίμησή της από το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών
Δημιουργός Φιλιππαίος, Φραγκίσκος
Συντελεστής Παπαναστασίου, Μαρίνα
Ντέμος, Αντώνιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 97σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών καΙ Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Πολυεθνική επιχείρηση
Εταιρικό δίκαιο
Θυγατρική εταιρία
Επενδύσεις
Επένδυση στο εξωτερικό
Επενδυτική πολιτική
Αμεση επένδυση
Εταιρία επενδύσεων
Χρηματιστήριο αξιών
Τιμές αξιών
Ημερομηνία έκδοσης 11-1998