Συλλογές
Τίτλος Δυναμική προσέγγιση του συστήματος κινδύνου των μετοχών
Δημιουργός Κανελλόπουλος, Δημήτριος Βασίλειος
Συντελεστής Καραθανάσης, Γεώργιος Α.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 196σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί Δείκτης τιμών
Μετοχή
ΑΣποδοτικότητα
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Επενδύσεις
Ημερομηνία έκδοσης 09-2006