Συλλογές
Τίτλος Εφαρμογή σύγχρονων λογιστικών μεθόδων σε Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Δημιουργός Στεργίου, Μιχαήλ
Συντελεστής Μπάλλας, Απόστολος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 98σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί Αποδοτικότητα
Διοίκηση επιχειρήσεων
Κοστολόγηση
Προϋπολογισμός
Ελλάδα
Οικογενειακή επιχείρηση
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Επιχείρηση
Λογιστική
Ημερομηνία έκδοσης 06-2005