Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση επενδύσεων στην ελεύθερη αγορά ενέργειας
Δημιουργός Ράπτης, Θεόδωρος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 105σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί Ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές
Αιολική ενέργεια
Δίκαιο της ενέργειας
Ηλεκτρική ενέργεια
Θεσμική δομή
Ζήτηση ενέργειας
Παραγωγή ενέργειας
Ελεύθερη αγορά
Ενεργειακός τομέας
Επενδύσεις
Επενδυτικό σχέδιο
Ημερομηνία έκδοσης 2003