Συλλογές
Τίτλος Η χρηματοδότηση της ελληνικής βιομηχανίας κατά τη δεκαετία '90
Δημιουργός Μπερδεκλή, Χριστίνα
Συντελεστής Gibson, H.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 57σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Βιομηχανία
Δευτερογενής τομέας
Χρηματοδότηση της βιομηχανίας
Ελλάδα
Βιομηχανική πολιτική
Χρηματοδοτική πολιτική
Τρόπος χρηματοδότησης
Κέρδος
Ζημία
Ημερομηνία έκδοσης 2000