Συλλογές
Τίτλος Τριάκοντα τρία έτη δράσεως της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Εναλλακτικός τίτλος 1920-1953
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 77-83
1.525.6 KB
Γλώσσα el
Κάλυψη 1952-1953
Ημερομηνία έκδοσης [1953]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών