Συλλογές
Τίτλος Από την ορκωμοσίαν των νέων σπουδαστών του ακαδημαϊκού έτους 1952-1953
Εναλλακτικός τίτλος Προσφώνησις του πρυτάνεως
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή σ. 97
386.7 KB
Γλώσσα el
Κάλυψη 1952-1953
Ημερομηνία έκδοσης [1953]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών