Συλλογές
Τίτλος Η τελετή επί τη εορτή των Τριών Ιεραρχών
Εναλλακτικός τίτλος 30ή Ιανουαρίου 1953
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 4.552.7 KB
σ. 105-120
Γλώσσα el
Κάλυψη 1952-1953
Ημερομηνία έκδοσης [1953]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών