Συλλογές
Τίτλος Υπολογισμός των συγκρούσεων στη βιομηχανία τροφίμων πάνω στη βάση του transaction cost
Δημιουργός Κουνέλης, Ανδρέας
Συντελεστής Νικολόπουλος, Ανδρέας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 70σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Λέξη κλειδί Επιχείρηση
Ηθική
Βιομηχανία τροφίμων
Βιοηθική
Ανάλυση κόστους-ωφέλειας
Κοινωνικός κανόνας
Ευθύνη
Ασφάλεια του προϊόντος
Προστασία του καταναλωτή
Ευθύνη του παραγωγού
Ποιότητα του προϊόντος
Επικίνδυνη ουσία
Ημερομηνία έκδοσης 09-2002