Συλλογές
Τίτλος Ζητήματα ανθρώπινων πόρων κατά τις εξαγορές και συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων
Δημιουργός Γιαννοπούλου, Μαρία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Νικολόπουλος, Ανδρέας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 125σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Λέξη κλειδί Οργανοδιοικητική
Οργανοδιοικητικός προγραμματισμός
Αξιολόγηση προσωπικού
Διοίκηση προσωπικού
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Προσωπικό
Στέλεχος επιχείρησης
Διαβούλευση με τους εργαζομένους
Εργασιακές σχέσεις
Ημερομηνία έκδοσης 2003