Συλλογές
Τίτλος Προσδιοριστικοί παράγοντες των διαπραγματευτικών μοντέλων στην πώληση των πρόσθετων και βοηθητικών υλών στη βιομηχανία τροφίμων
Δημιουργός Γκίνης, Κωνσταντίνος Γ.
Συντελεστής Νικολόπουλος, Ανδρέας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 142σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη
Λέξη κλειδί Σχεδιασμός της αγοράς
Αγορά βασικών προϊόντων
Πρώτη ύλη
Μάρκετινγκ
Πώληση
Προϊόν βάσεως
Βιομηχανία τροφίμων
Διευθέτηση των διαφορών
Ημερομηνία έκδοσης 10-2004