Συλλογές
Τίτλος Πτυχιακαί εργασίαι τελειοφοίτων επι θεμάτων ιδιωτικής οικονομικής
Εναλλακτικός τίτλος (Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων)
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 1.773.5 KB
σ. 177-184
Γλώσσα el
Κάλυψη 1952-1953
Ημερομηνία έκδοσης [1953]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών