Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση μελετών εφικτότητας για δανειοδότηση εταιρειών από γνωστή ελληνική τράπεζα
Δημιουργός Κασμά, Δήμητρα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Καραθανάσης, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 380σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται παράρτημα πινάκων από την ανάλυση ευαισθησίας στις εξής ενότητες: Ι.Ξενοδοχειακή επιχείρηση ΙΙ.Επιχείρηση παραγωγής δομικών υλικών ΙΙΙ.Επιχείρηση παραγωγής πλαστικών ειδών
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί Ξενοδοχειακός τομέας
Χρηματοδότηση της επιχείρησης
Εταιρία επενδύσεων
Επενδυτικό κόστος
Επενδυτικό σχέδιο
Προώθηση των επενδύσεων
Ερευνα στις επιχειρήσεις
Δανειοδότηση
Βιομηχανία πλαστικών
Βιομηχανικά κτίρια
Εσοδα από εξαγωγές
Κόστος παραγωγής
Ταμειακή ροή
Δαπάνη λειτουργίας
Ημερομηνία έκδοσης 09-1998