Συλλογές
Τίτλος Οργάνωση και πολιτικές των τμημάτων παραγωγής στις ελληνικές επιχειρήσεις
Δημιουργός Ευαγγέλου, Κλειώ
Συντελεστής Νικολόπουλος, Ανδρέας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 79σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξη κλειδί Βιομηχανική παραγωγή
Οργάνωση παραγωγής
Επιχείρηση
Βιομηχανική επιχείρηση
Πολιτική της παραγωγής
Οργανοδιοικητική
Διοίκηση επιχειρήσεων
Εκτέλεση προγράμματος
Πολιτική της επιχείρησης
Διευθυντής επιχείρησης
Εργασιακό περιβάλλον
Εργασιακή σύγκρουση
Εργασιακές σχέσεις
Στατιστική έρευνα
Ημερομηνία έκδοσης 09-2002