Συλλογές
Τίτλος Διαδικτυακή διαφήμιση (online advertising)
Εναλλακτικός τίτλος διεθνείς και ελληνικές πρακτικές
Δημιουργός Μπρούστας, Ιωάννης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 88σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί Διαφήμιση
Διαφημιστική απήχηση
Δίκτυο διαβίβασης
Σύστημα επικοινωνίας
Internet
Διαβίβαση δεδομένων
Διαμεθοριακή ροή δεδομένων
Μάρκετινγκ
Ερευνα αγοράς
Δημογραφικές στατιστικές
Ημερομηνία έκδοσης 2003