Συλλογές
Τίτλος Αξιολόγηση της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στον Ο.Τ.Ε.
Δημιουργός Γκόκας, Γεώργιος Α.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Νικάνδρου, Ειρήνη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 155σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Λέξη κλειδί Διοίκηση προσωπικού
Αξιολόγηση προσωπικού
Επαγγελματική κατάρτιση
Τηλεπικοινωνία
Διοίκηση επιχειρήσεων
Ημερομηνία έκδοσης 12-2005