Συλλογές
Τίτλος Venture capital : διεθνής και Ελληνική εμπειρία
Δημιουργός Μιχαλόπουλος, Γεώργιος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Βασιλείου, Δημήτριος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 147σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί Πιστωτικό κόστος
Διεθνής επένδυση
Επενδυτικό σχέδιο
Χρηματιστική αγορά
Χρηματοδότηση
Κεφαλαιαγορά
Εγγύηση των επενδύσεων
Εταιρία επενδύσεων
Κόστος κεφαλαίου
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Ημερομηνία έκδοσης 2003