Συλλογές
Τίτλος Αι ακαδημαϊκαί αρχαί
Εναλλακτικός τίτλος Πρύτανις, Σύγκλητος, Γενική συνέλευσις καθηγητών
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 216.2 KB
σ. 11-14
Γλώσσα el
Κάλυψη 1955-1956
Ημερομηνία έκδοσης [1956]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών