Συλλογές
Τίτλος Value at risk
Δημιουργός Βεργίνης, Δημήτριος
Συντελεστής Γεωργούτσος, Δημήτριος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 99σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
Λέξη κλειδί Τοποθέτηση κεφαλαίων
Εισόδημα επένδυσης
Εγγύηση των επενδύσεων
Επενδυτικό κόστος
Επενδύσεις
Θεσμική δομή
Χρηματοοικονομική ζημία
Χρηματιστική αγορά
Τιμές αξιών
Χρημαμτοοικονομική κατάσταση
Χρηματοπιστωτικές στατιστικές
Δημοσιονομική ανάλυση
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Ημερομηνία έκδοσης 04-2001