Συλλογές
Τίτλος Αναδιοργάνωση και νέα προσέγγιση της λειτουργίας των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ)
Δημιουργός Ράλλης, Απόστολος
Συντελεστής Αγαπητός, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 211σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη
Λέξη κλειδί Δημόσια διοίκηση
Φόρος εισοδήματος
Δημοσιονομικός κανονισμός
Δημόσια υπηρεσία
Πληροφορική
Μηχανοργάνωση
Αυτοματοποιημένη διδασκαλία
Οργανοδιοικητική
Ημερομηνία έκδοσης 2005