Συλλογές
Τίτλος Αποθέματα στην μεταποίηση και η διαφοροποίηση μεταξύ πολυεθνικών και εγχώριων επιχειρήσεων
Δημιουργός Κούκου, Αλεξάνδρα Γ.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Δημελή, Σοφία
Λουρή, Ελένη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 89σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Ανάλυση κόστους-ωφέλειας
Κέρδος
Πλεονασματικό απόθεμα
Εσωτερική αγορά
Ελάχιστο απόθεμα
Πολυεθνική επιχείρηση
Μεταποιητική βιομηχανία
Αποθέματα
Οικονομικό υπόδειγμα
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Ημερομηνία έκδοσης 01-2003