Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση και αποτίμηση των εταιρειών πληροφορικής Singular SA - Altec ABEE
Δημιουργός Μπάρλος, Αντώνιος
Συντελεστής Καραθανάσης, Γεώργιος
Παπαδάκη, Αφροδίτη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 329σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Εταιρία
Κεφαλαιουχική εταιρία
Δημοσιονομική ανάλυση
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Χρηματιστήριο αξιών
Μετοχή
Χρηματιστική αγορά
Τιμές αξιών
Οικονομικά μεγέθη
Λογιστική διαχείριση
Αποδοτικότητα
Κόστος κεφαλαίου
Ταμειακή ροή
Ημερομηνία έκδοσης 10-2000