Συλλογές
Τίτλος Η επιχείρηση του μέλλοντος
Εναλλακτικός τίτλος δημιουργικότητα - καινοτομία και αυτοσχεδιασμός
Δημιουργός Μαρέτη, Δέσποινα
Συντελεστής Μπουραντάς, Δημήτρης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 184σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Executive MBA)
Λέξη κλειδί Επιχείρηση
Οργανοδιοικητική
Διοίκηση επιχειρήσεων
Οργανοδιοικητική τεχνική
Οργανοδιοικητικός προγραμματισμός
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Καινοτομία
Παραγωγικότητα
Τεχνολογική αλλαγή
Πολιτική της επιχείρησης
Αναπτυξιακό πρόγραμμα
Διεύθυνση επιχείρησης
Ημερομηνία έκδοσης 09-2002