Συλλογές
Τίτλος Ενδοεταιρική επικοινωνία
Εναλλακτικός τίτλος επικοινωνία εταιρικών αλλαγών
Δημιουργός Αρχιμανδρίτη, Ιωάννα, Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Συντελεστής Μπουραντάς, Δημήτρης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 91σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Executive MBA)
Λέξη κλειδί Διοίκηση επιχειρήσεων
Πολιτική της επικοινωνίας
Μέσα επικοινωνίας
Οργανοδιοικητική τεχνική
Οργανοδιοικητικός προγραμματισμός
Τεχνολογική αλλαγή
Καινοτομία
Διοίκηση προσωπικού
Οργανοδιοικητική
Ημερομηνία έκδοσης 2003