Συλλογές
Τίτλος Εκτίμηση του επιπέδου του ανταγωνισμού σε κλάδους της Ελληνικής Βιομηχανίας
Δημιουργός Κυθρεώτου, Μαρία
Συντελεστής Βέττας, Νικόλαος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Κατσουλάκος, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 132σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Μονοπώλιο
Βιομηχανία
Ανταγωνισμός
Ελλάδα
Πολιτική του ανταγωνισμού
Ημερομηνία έκδοσης 01-2005