Συλλογές
Τίτλος Άμεσες ξένες επενδύσεις και επιδράσεις στους μισθούς των χωρών υποδοχής
Δημιουργός Γιαννούλης, Βασίλειος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λουρή, Ελένη
Δημελή, Σοφία
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 120σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Οικονομικό υπόδειγμα
Επιχείρηση
Επενδύσεις
Ξένη επένδυση
Εισόδημα
Πολυεθνική επιχείρηση
Ημερομηνία έκδοσης 01-2005