Συλλογές
Τίτλος Μετασχηματίζοντας την ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.
Δημιουργός Καλαντζής, Ανδρέας
Συντελεστής Σπανός, Γιάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 144σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Executive MBA)
Λέξη κλειδί Αποδοτικότητα
Διοίκηση προσωπικού
Οργανοδιοικητική τεχνική
Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
Αναπτυξιακή πολιτική
Αναπτυξιακό πρόγραμμα
Πολιτική της επιχείρησης
Τεχνολογική αλλαγή
Οργανοδιοικητική
Αναδιοργάνωση της βιομηχανίας
Εκσυγχρονισμός επιχείρησης
Κλωστοϋφαντουργία
Ημερομηνία έκδοσης 10-2004