Συλλογές
Τίτλος Εφαρμογή και συγκριτική παρουσίαση μοντέλων εντοπισμού "Earnings Management"
Δημιουργός Χατήρα, Ναταλία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Νεοφύτου, Ευρυδίκη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 92σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Διοίκηση επιχειρήσεων
Κέρδος
Λογιστική
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης 09-2005