Συλλογές
Τίτλος Συνεργαζόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο Διαδίκτυο
Δημιουργός Κοκκαλάκης, Δημήτρης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Γιακουμάκης, Εμμανουήλ
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 209σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Τηλεπικοινωνία
Σύστημα επικοινωνίας
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Χρήστης της πληροφορίας
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών
Διαβίβαση δεδομένων
Δίκτυο πληροφορικής
Internet
Επεξεργασία δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης 02-2001