Συλλογές
Τίτλος Ασφάλεια ασύρματων τοπικών δικτύων ΙΕΕΕ 802.11
Δημιουργός Μαχαίρας, Παναγιώτης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Αποστολόπουλος, Θεόδωρος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 111σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματσ
Λέξη κλειδί Δίκτυο πληροφορικής
Τοπικό δίκτυο
Σύστημα επικοινωνίας
Δίκτυο διαβίβασης
Προστασία δεδομένων
Ασύρματη τηλεπικοινωνία
Τεχνολογία των πληροφοριών
Επεξεργασία πληροφοριών
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Ημερομηνία έκδοσης 12-2001