Συλλογές
Τίτλος Ασφάλεια σε ασύρματα τοπικά δίκτυα ΙΕΕE 802.11
Δημιουργός Μαλατράς, Απόστολος
Συντελεστής Πολύζος, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 274σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Εφαρμοσμένη πληροφορική
Σύστημα επικοινωνίας
Τοπικό δίκτυο
Προστασία δεδομένων
Δίκτυο πληροφορικής
Ασύρματη τηλεπικοινωνία
Νέες τεχνολογίες
Τεχνολογία των πληροφοριών
Internet
Ημερομηνία έκδοσης 02-2003