Συλλογές
Τίτλος Προεργασία και εξόρυξη γνώσης δεδομένων μεγάλου ασφαλιστικού οργανισμού
Δημιουργός Μητσιώνης, Απόστολος
Συντελεστής Βαζιργιάννης, Μιχαήλ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 86σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Βάση δεδομένων
Αποθήκευση δεδομένων
Επεξεργασία δεδομένων
Καταχώρηση δεδομένων
Συλλογή δεδομένων
Ελεγχος ποιότητας
Λογισμικό
Ασφαλιστική εταιρία
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Ημερομηνία έκδοσης 12-2002