Συλλογές
Τίτλος Les betiments de l' école des Sciences économiques et Commerciales d' Athènes
Εναλλακτικός τίτλος The building of the Athens graduate School of Economics and Business Science
Εκδότης L' école des Sciences économiques et Commerciales d' Athènes
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή 299.0 KB
σ. 5
Γλώσσα en
Κάλυψη 1955-56 & 1956-57
Ημερομηνία έκδοσης 1956
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών