Συλλογές
Τίτλος [Note d introduction]
Εκδότης L' école des Sciences économiques et Commerciales d' Athènes
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 224.7 KB
p. 7
Γλώσσα fr
Κάλυψη 1955-56 & 1956-57
Ημερομηνία έκδοσης 1956
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών