Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της περιφέρειας Ηπείρου
Δημιουργός Κυριακάτου, Ανδρονίκη Δημητρίου
Συντελεστής Κωστάκη, Α.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 169σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Διάρθρωση της απασχόλησης
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός
Οικονομική δραστηριότητα
Αναπτυξιακή πολιτική
Δημογραφικές στατιστικές
Στατιστική μέθοδος
Περιφερειακή οικονομία
Ήπειρος
Δημογραφική ανάλυση
Περιφερειακή ανάπτυξη
Στατιστική έρευνα
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης 06-2003