Συλλογές
Τίτλος Les autorités universitaires
Εναλλακτικός τίτλος (année universitaire 1955-1956)
Εκδότης L' école des Sciences économiques et Commerciales d' Athènes
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 570.3 KB
p. 9-12
Γλώσσα fr
Κάλυψη 1955-56 & 1956-57
Ημερομηνία έκδοσης 1956
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών