Συλλογές
Τίτλος Ανιχνεύοντας το χθες, διερευνώντας το αύριο της μεταλλευτικής - μεταλλουργικής βιομηχανίας μας : κρίσιμες παράμετροι
Δημιουργός Γεωργακάκης, Νίκος Ι.
Συντελεστής Μουστάκη, Ε.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 159σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής
Λέξη κλειδί Μεταλλευτικό προϊόν
Στατιστική
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Μεταλλουργική βιομηχανία
Εμπορικό ισοζύγιο
Επενδύσεις
Παραγωγικότητα
Εξαγωγές
Ορυκτός πλούτος
Ορυχείο
Ημερομηνία έκδοσης 06-2004