Συλλογές
Τίτλος Annexes de l' École
Εκδότης L' école des Sciences économiques et Commerciales d' Athènes
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 145.7 KB
p. 13
Γλώσσα fr
Κάλυψη 1955-56 & 1956-57
Ημερομηνία έκδοσης 1956
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών